ยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าสู่บทเรียนเรื่อง.... ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์


หน่วยการเรียนรู้นี้เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ จาก ๕ หน่วยของวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

คำอธิบายรายวิชา

รหัส ง ๒๑๒๐๑     ชื่อรายวิชา คอมพิวเตอร์         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๒ ชั่วโมง/สัปดาห์                ๒.๐ หน่วยกิต           เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ภาค

อธิบายความหมาย  ความแตกต่าง  หน้าที่  วิธีการเชื่อมต่อ  องค์ประกอบ  ลักษณะต่างๆ  ของระบบสารสนเทศของคอมพิวเตอร์  และระบบคอมพิวเตอร์  สามารถจำแนกประเภทของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  รู้จักการจัดการข้อมูล  ลักษณะของการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลเบื้องต้น  มีเจตคติที่ดี    เห็นประโยชน์และความสำคัญของการใช้อินเตอร์เน็ต  สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

รูปภาพของครูจุมพล .
งานที่มอบหมาย
โดย ครูจุมพล . - ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014, 01:55PM
 

ให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  ในแต่ละบท  ซึ่งมี 5 บทครับ  เริ่มต้นจาก.....

1. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาสถานการณ์ปัญหาที่ครูมอบหมายภารกิจให้

3. ตอบโจทย์และแก้ปัญหาส่งครู  ถ้าไม่สามารถตอบได้ให้ไปศึกษาเนื้อหาก่อนครับ

4. เนื้อหาต่างๆศึกษาได้จาก แหล่งเรียนรู้และLINK

5. ถ้าไม่เข้าใจใ้ดูที่ฐานการช่วยเหลือ  หรือปรึกษาครูและเพื่อนโดยใช้กระดานสนทนาและห้องแชท

6. สุดท้ายอย่าลืมสอบหลังเรียนด้วย

**ใครยังไม่เรียบร้อย หรือติดตรงไหนรีบด่วน ระบบจะปิดในวันศุกร์นี้(โดยเฉพาะห้อง ม.1/1)

 
รูปภาพของครูจุมพล .
การสมัครเข้าเรียน
โดย ครูจุมพล . - อาทิตย์, 23 กุมภาพันธ์ 2014, 02:29PM
 

1.คลิกสมัครเป็นสมาชิก (Create new account)

2.กรอกรายละเอียดทุกหัวข้อลงไป

3.คลิกสร้างแอคเคาต์ใหม่ (Create my new account)

4.ระบบจะแจ้งว่าได้ส่งรายละเอียดไปยังอีเมลที่ระบุแล้ว  ให้คลิกปุ่ม "ต่อไป"(Continue)

5.เข้าไปตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่อีเมลของนักเรียน  โดยให้คลิกที่ลิงค์ใต้บรรทัด To confirm your new account,please go to this web address.

6.ระบบจะแจ้งข้อความขอบคุณ (Thanks,...............) และให้คลิก"รายวิชา"(Courses)

7.ให้นักเรียนคลิกเลือกประเภทหรือรายวิชาได้เลย

<<<หวังว่านักเรียนคงปฏิบัติกันได้นะครับ  ขอให้สนุกกับการเรียนครับ>>>

 

Skip รายวิชาทั้งหมด

รายวิชาทั้งหมด


Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 วันนี้ พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 20 21 22 23
24 25 26 27 28